085 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen

Zakelijke zonnepanelen in 10 stappen

Uw bedrijf verduurzamen en toekomstbestendig maken, dat is wat we willen realiseren met onze zakelijke energiebesparende oplossingen. Juist als grootverbruiker van energie kan je het verschil maken om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Wij kunnen u daarbij helpen door het plaatsen van zonnepanelen op uw bedrijfspand. Zonnepanelen zullen voor u een investering zijn die op langere termijn een goed rendement opleveren. Daarnaast zal u natuurlijk profiteren van een lagere energierekening en vergroot u de waarde van uw pand.
Wij helpen u vanaf het begin met het geven van de juiste adviezen, de aanvragen van de subsidies en we maken het financiële plaatje inzichtelijk.

Zakelijke zonnepanelen in 10 stappen

ESS Zonnepanelen EPC B.V. realiseert in een aantal vaste stappen de aanvraag tot en met de levering van zonnepanelen voor uw bedrijf. Zo zorgen wij samen voor een flinke besparing op uw zakelijke energierekening.

Onze 10 stappen voor u opgesomd:

1. Inventarisatie
2. Indicatief advies
3. Rendementsberekening
4. Financiering en subsidiemogelijkheden
5. Ontwerp en engineering
6. Ontvangst offerte
7. Opdrachtbevestiging en planning
8. Uitvoering
9. Oplevering en beproeving
10. Ontvangst van het opleverdossier

Onze stappen verder uitgelicht

1. Inventarisatie
Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het ontdekken van mogelijkheden voor uw bedrijfspand als het gaat om zonnepanelen. Wij zullen als eerste uw locatie komen bekijken, dan gaan we de oppervlakte van het dak opmeten en vanuit daar gaan we inventariseren wat mogelijk is.

2. Indicatief advies
Naar aanleiding van de inventarisatie komt er een advies over maatregelen die bij u mogelijk zijn. In dit advies staat hoeveel zonnepanelen er mogelijk zijn op uw dak, wat de mogelijkheden zijn qua aansluiting, uw huidige verbruik en de benodigde opwekking om volledig zelfvoorzienend te zijn in uw huidige verbruik.

2b. Vervanging dakbedekking (optioneel)
In sommige gevallen zal er in het indicatief advies een onderdeel staan waarin wij adviseren om de dakbedekking van uw bedrijfspand te vervangen. In veel gevallen is het dan aantrekkelijk om het vervangen van de dakbedekking te combineren met het installeren van zakelijke zonnepanelen.  

3. Rendementsberekening
Gemiddeld ligt het rendement van zonnepanelen voor zakelijk gebruik tussen de 6 en 14 procent. Deze opbrengst is berekend over de gehele levensduur van een zakelijke zonnepaneleninstallatie. De opbrengst van zonnepanelen is vanuit zakelijk oogpunt daardoor vaak erg interessant, mede door de verschillende subsidies en regelingen die bestaan. Een zakelijke zonnestroominstallatie levert u alleen maar voordelen op! Zo bent u veel minder geld kwijt aan het inkopen van stroom en heeft u te maken met interessante subsidies als zakelijke grootverbruiker. 

4. Financiering en subsidiemogelijkheden
Wij nemen graag de verschillende mogelijkheden voor het financieren van zakelijke zonnepanelen met u door. We zullen ze hier in het kort toelichten.

- Eigen vermogen
Financiering via eigen vermogen is misschien een voor de hand liggende keuze voor de iets kleinere zonne-energieprojecten. Bij grotere projecten is er simpelweg te veel kapitaalbeslag nodig om het gehele zonne-energieproject te financieren.

- Extern kapitaal
Als eigen vermogen geen optie is, dan kan extern kapitaal worden aangetrokken. Bijvoorbeeld via een lening of door middel van crowdfunding.

- Projectfinanciering via de bank
Banken staan steeds positiever tegenover het financieren van zonne-energie. Wel is het zo dat er steeds kritischer gekeken wordt naar bijvoorbeeld de projectomvang, omdat banken door de explosieve groei van zonne-energieprojecten selectief moeten zijn.

- Projectfinanciering via fonds
Ook zijn er steeds meer duurzame fondsen actief om zonne-energieprojecten te financieren. Wel zijn hier vaak extra voorwaarden aan verbonden die niet geheel stroken met de looptijd van zonne-energieprojecten.

5. Ontwerp en engineering
​Onze engineers maken een detailontwerp van het zonnesysteem op het dak zodat u precies erachter komt wat het zonnesysteem kost en kan gaan opleveren. In een of meerdere schouwingen worden alle nodige gegevens verzameld en ingemeten. Met deze gegevens kunnen wij het ontwerp en engineering compleet voor u uitwerken.

6. Ontvangst offerte
U ontvangt van ons een definitieve offerte helemaal op maat gemaakt voor de realisatie van uw zakelijke zonnepanelen op basis van het ontwerp en engineering. Al onze systemen moeten voldoen aan ons Programma van Eisen (PVE). 

7. Opdrachtbevestiging en planning
Indien ons aanbod u bevalt, zullen we samen met u de planning en voorbereiding doorspreken voor uw eigen zonnesysteem. Hierna kunnen we een geschikt moment plannen om aan de slag te gaan! De voorbereidende werkzaamheden starten voor ons direct na de opdrachtbevestiging. Deze nemen normaal 2-4 weken in beslag.

8. Uitvoering 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze eigen montageploegen volgens alle geldende voorschriften. Deze worden genoemd in ons PVE. 

9. Oplevering en beproeving
Volgens het PVE zal de gehele installatie gecontroleerd en getoetst worden. Voor de verzekeraars is een onafhankelijke toetsing altijd nodig, daarom laten wij ons werk altijd door een onafhankelijke partij controleren. De investeringen in zonnestroomsystemen zijn hoog en voor langere termijn. Dan is het voor u natuurlijk ook fijn om zekerheid te krijgen over de kwaliteit, werking en rendement voor uw zonnepanelen. 

10. Ontvangst van het opleverdocument
Na oplevering van uw zakelijk zonnepanelensysteem ontvangt u van ons een document waarin alle gegevens van uw systeem vermeld staan. Denk hier aan PV-Sol berekening, opleverfoto’s, opleverformulieren, een beproevingschecklist en meetresultaten gericht op de installatie en bouwkundige aspecten.