085 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen

Stimulering duurzame energieproductie

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ subsidie is de enige regeling die betrekking heeft op grootverbruikers.

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. In 2050 moet dit 95% lager zijn. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Met deze regeling stimuleren we zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging.

Algemene voorwaarden:

Per categorie 1 aanvraag
Voor elke openstellingsronde van de SDE++ kunt u maximaal 1 aanvraag indienen per categorie productie-installaties, per adres waar u productie-installatie plaatst. Wel kunt u op 1 adres voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aanvragen.

Aanvraagbedrag
Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt (het zogenaamde 'indieningsbedrag') kan variëren. U dient uw subsidieaanvraag in tot en met 4 decimalen (4 cijfers achter de komma) per eenheid product (per kilowattuur of ton CO2). Zo spitst u de subsidieaanvraag nog meer toe op uw project. Het indieningsbedrag mag niet hoger zijn dan het maximum bedrag van de betreffende fase. En niet hoger dan het maximum basisbedrag van de betreffende technologie.

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de categorieën en de aanvraag van de SDE++ verwijzen wij je graag door naar de website van het RVO

Meer informatie over de SDE++