085 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking.

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (ook wel bekend als postcoderoosregeling). Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en VvE's gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

De volgende openstelling van de SCE is van 1 maart tot en met 1 december 2022. Het budget voor de SCE in 2022 is € 150 miljoen.

Hoe werkt de subsidie:

  •  Elk jaar worden per installatie basisbedragen vastgesteld.
  • Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerd kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken.
  • Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar (langdurige zekerheid over het rendement op de investering).
  • Subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag.
    - Correctiebedrag is de marktprijs voor energie.
    - Stijgt de energieprijs, ontvangt u minder subsidie. Daalt de energieprijs, dan ontvangt u meer subsidie.
  • De basisenergie is de ondergrens van het correctiebedrag.
  • De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

De regeling staat open tot 1 april 2026. Budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Wilt u een subsidieaanvraag indienen of meer informatie? Bekijk dan de regeling op de website van de RVO

Meer informatie over de SCE