085 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen

Milieu-investeringsaftrek - Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Budgetten:

 • MIA: Voor MIA is in 2022 een budget van €114 miljoen beschikbaar;
 • VAMIL: Voor VAMIL is in 2022 een budget van €25 miljoen beschikbaar.

Voor wie?

De MIA\Vamil is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de MIA\Vamil, als die belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting. De regeling is niet voor particulieren.

Met de MIA\VAMIL kan uw belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. 

Voorwaarden:

 • U bent ondernemer in Nederland en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de (geldende) Milieulijst staat. Elk jaar wordt de Milieulijst aangepast. Voor uw investering geldt de Milieulijst van het jaar waarin u de verplichting tot de investering bent aangegaan.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de gestelde eisen van de (geldende) Milieulijst.
 • U zorgt voor vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd bij RVO (binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan).
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. Gemaakte kosten voor het installeren/gebruiksklaar maken van het tweedehandse bedrijfsmiddel mogen wel gemeld worden, zie meer informatie bij de Belastingdienst.
 • De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal € 2.500.
 • Per belastingplichtige komt per jaar maximaal  € 25 miljoen in aanmerking.
 • Per bedrijfsmiddel komt maximaal een investering van € 25 miljoen in aanmerking, tenzij anders is aangegeven in de omschrijving van het bedrijfsmiddel.
 • Uw onderneming behoort tot het midden- en kleinbedrijf (MKB).
 • De milieu-investering moet plaatsvinden binnen 24 maanden na het tijdstip waarop de opdracht tot het advies is verstrekt.
 • De milieu-investering moet zijn aanbevolen in het advies.
 • De kosten van het advies mogen niet nog eens worden toegerekend aan andere milieu-investeringen.
 • Adviezen binnen een concern zijn uitgesloten.
   

Lees meer over de aanvraag, de milieulijst of over de voorwaarden op de website van RVO

Meer informatie over de MIA/Vamil