085 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen

Kleinschaligheidsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de KIA in de tabel.

Lees meer over de voorwaarden en of u recht heeft op de KIA op de website van de belastingdienst

Meer informatie over de KIA