085 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen

Hernieuwbare Energietransitie

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

De HER+ kijkt naar CO2-vermindering in plaats van alleen naar hernieuwbare energieproductie. Er zijn bij deze verbreding nieuwe categorieën toegevoegd die de energietransitie (overgang naar duurzame energie) met innovaties stimuleren, zoals CO2-afvang en -opslag (CCS), bepaalde vormen van waterstofproductie en diverse warmteproductie opties. We volgen hierbij de categorieën van de huidige regeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++).

Budget
De subsidieregeling HER+ is open van 1 april 2021, 09:00 uur tot en met 31 maart 2022, 17:00 uur. Het budget is € 50 miljoen.

Voorwaarden:

  • Alleen een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer kan een subsidie-aanvraag indienen. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen. De samenwerking moet evenwichtig zijn als het gaat om financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project. Is dat niet zo, dan kan dat leiden tot afwijzing, een lagere of onvoldoende score op het rangschikkingscriterium 'kwaliteit van het project'. Uitzonderingen zijn demonstratieprojecten energie-innovatie (DEI+) en de Topsector Energiestudies voor CCUS. Daarin mag ook een individuele ondernemer een aanvraag indienen.
  • Uw project moet passen binnen de beschrijving van de programmalijnen of het programma.
  • U kunt het project niet volledig uitbesteden. De inhuur van derden telt niet als daadwerkelijke samenwerking voor eigen rekening en risico.
  • Voor alle demonstratieprojecten geldt dat kosten aan derden maximaal 50% van de som investeringskosten-referentiekosten mogen zijn.
  • U mag niet starten met projecten, voordat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment dat u een subsidieaanvraag doet. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.
  • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.
  • Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.
  • Zorg dat u de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten bijna rond heeft. Dit geldt voor het deel waarvoor u geen subsidie ontvangt.
  • Zorg dat u claims over de werking van een techniek en het economisch perspectief goed onderbouwd.

Wilt u meer weten over de regeling Hernieuwbare Energietransitie? Bekijk dan de volledige informatie op de website van RVO

Meer informatie over de HER+