085 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen

Energie-investeringsaftrek

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. En bovendien heeft u ook de gebruikelijke afschrijving voor uw investering en een lagere energierekening. Voor 2022 is er een budget van € 149 miljoen. Naast de EIA heeft u ook nog de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Energielijst:

Uw investering moet voldoen aan de omschrijving van één van de codes die op de energielijst staan.

Voorwaarden EIA:

  • U bent ondernemer in Nederland
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
  • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd)
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst
  • Indien nodig levert u een bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt

Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen ten minste € 2.500. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 126 miljoen

Investering niet op de energielijst:

  • Meld dit dan onder een generieke code
  • Bereken de terugverdientijd met de formule en de energieprijzen die vermeld staan bij het betreffende toepassingsgebied (gebouwde omgeving, industrie, transport en duurzaam).

Wilt u meer weten over de voorwaarden, de energielijst of wilt u uw aanvraag regelen? Dan verwijzen we u graag door naar de website van het RVO

Meer informatie over de EIA