+31 (0)85 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen

Salderingsregeling

Salderingsregeling inleiding

Salderingsregeling zonnepanelen, hoe zit dit nu precies?

De salderingsregeling voor zonnepanelen gaat veranderen!
De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt namelijk vervangen door de zogeheten teruglever subsidie. Oorspronkelijk zou dit in 2020 definitief omgezet worden. De overheid heeft echter aangegeven dat dit niet in 2020 lukt om al de nieuwe teruglever subsidie in werking te stellen. De salderingsregeling wordt nu met 1 jaar verlengt, tot 2021.

Salderingsregeling

Hoe werkt de huidige salderingsregeling?

Salderen is de aftreksom van de energie die u heeft verbruikt en de energie die u heeft opgewekt. Wat u jaarlijks opwekt, verrekent het energiebedrijf met wat u jaarlijks verbruikt.
De waarde van een kilowattuur die u van het net haalt, is bij salderen evenveel waard als een kilowattuur die u teruglevert aan het net. Dit is berekend inclusief energiebelasting, btw en Opslag Duurzame Energie (ODE).

Wat houdt salderen exact in?

Salderen houdt het volgende in; aan het eind van het jaar mag u de energie die uw zonnepanelen hebben opgewekt, wegstrepen tegen de energie die u heeft verbruikt. Dit gaat nu veranderen naar een teruglever subsidie speciaal voor zonnepanelen.

De teruglever subsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. U ontvangt dus een geldbedrag voor elke kWh die uw zonnepanelen opwekken en u zelf niet gebruikt.

Er komt een gemakkelijke en speciale overgangsregeling voor iedereen die al zonnepanelen heeft aangeschaft. Mocht u nog graag willen profiteren van de overgangsregeling is het verstandig om zo snel mogelijk uw zonnepanelen aan te schaffen. Hierbij is belangrijk voor als u nu graag zonnepanelen wilt aanschaffen; de terugverdientijd van zonnepanelen verandert niet.

Het is hierbij belangrijk te laten berekenen hoeveel panelen erop uw dak passen.

Dit doet ESS graag vrijblijvend voor u! 

De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft tevens aantrekkelijk, omdat zowel particulieren en bedrijven hierover (ook met de nieuwe regeling) geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen.

Omdat de teruglever subsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal van dienst te zijn komt er een speciaal overheidsloket bij; de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hier kunnen particulieren en bedrijven de teruglever subsidie aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt , wordt nog besloten.
De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie en de overgangsregeling aankomende zomer (2019) definitief hebben.

Wat verandert er voor iedereen die al zonnepanelen heeft?

Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een speciale overgang, geeft de overheid uitdrukkelijk aan. Zelf stroom produceren moet natuurlijk in alle gevallen zeer interessant blijven!
Opgewekte stroom zelf verbruiken blijft in alle gevallen aantrekkelijk, omdat kleinverbruikers hierover ook met de nieuwe regeling geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen.

Wanneer wijzigt de salderingsregeling?

De vernieuwde salderingsregeling stond gepland voor 2023, zoals aangegeven door de overheid. Minister Wiebes (economische zaken en klimaat) wil in de zomer van 2019 definitieve duidelijkheid geven over de details van de nieuwe vergoeding. De regeling zou ingaan per 2020, maar wordt hoogstwaarschijnlijk uitgesteld tot 2021. Er komt een speciale overgangsregeling voor iedereen die nu al zonnepanelen heeft aangeschaft. Dit is wat er tot nu toe bekend is.

Wat gaat er veranderen aan salderen?

Nu is het zo vastgesteld dat wat u jaarlijks opwekt, door het energiebedrijf verrekend wordt met wat u jaarlijks verbruikt. U mag dit in principe dus tegenelkaar wegstrepen. De subsidieregeling vervangt straks in zijn geheel de huidige salderingsregeling. De teruglever subsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. Naar verwachting ontvangt u straks per kWh iets minder dan dat u er nu voor terugkrijgt. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, wordt nog vastgesteld.

Gaat u erop achteruit?

Deze vraag kan met zowel ja als nee beantwoord worden. Per kWh ontvangt u straks zeer waarschijnlijk een iets lagere vergoeding. Toch blijft de terugverdientijd van zonnepanelen min of meer gelijk. Hoe zit dit precies in elkaar? De komende jaren worden naar verwachting zonnepanelen namelijk alleen maar efficiënter en goedkoper.

Voor iedereen die nu al zonnepanelen heeft, komt er een speciale overgangsregeling.
Als u nog wilt profiteren van de overgangsregeling, dan is het verstandig nu zonnepanelen aan te schaffen. We rekenen graag vrijblijvend voor u uit hoeveel zonnepanelen erop uw dak passen en wat de kosten voor aanschaf zijn.

Hoe hoog is de subsidie?

Elk jaar komt er een bedrag met geld beschikbaar voor het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hoe hoog de subsidie exact is, is nog niet bekend.

De teruglever vergoeding van de energieleverancier is helaas ook nog onbekend. Het energiebedrijf waarbij u aangesloten bent, bepaalt dus (tot nu toe) zelf de prijs zonder belastingen voor de energie die u met uw zonnepanelen opwekt. Als consument kiest u straks zelf aan welke maatschappij u uw stroom teruglevert.

Hoe regelt u uw subsidie?

Zoals eerder benoemd komt er een speciaal overheidsloket bij bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), waar particulieren en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen en terecht kunnen. Wat ons betreft maken we het aanvragen van subsidie zo eenvoudig mogelijk, wij helpen onze klanten hierbij graag waar het kan.

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor particulieren en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Tot wanneer loopt de nieuwe regeling?

Hier is nog geen uitsluitsel over bekend gemaakt.
In de zomer van 2019 komen er naar verwachting meer details naar buiten. De overheid heeft de plannen wel al laten doorrekenen tot 2035.

Waarom komt er een andere regeling voor salderen?

Als er niets zou veranderen dan zal de terugverdientijd (voor kopers van zonnepanelen) in 2025 zijn gedaald naar 4 jaar en zou er weleens ‘over stimulering’ kunnen optreden. Hoe meer mensen zonnepanelen aanschaffen en stroom gaan opwekken, hoe duurder de salderingsregeling voor de overheid wordt. Naar verwachting zal in 2030 meer dan 6 GW aan zonnepanelen bij particulieren worden aangelegd. Dat betekent dat zo’n 1,5 tot 2 miljoen particulieren zelf elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen.

Om Nederland nog sneller te verduurzamen is extra geld ten zeerste nodig.
De overheid loopt namelijk door de huidige salderingsregeling geld mis, zo bleek eerder al uit cijfers van het CBS. Door de salderingsregeling te vervangen, bespaart de overheid volgens de cijfers in het regeerakkoord tot wel 640 miljoen euro. Met dit ‘extra geld’ kan de overheid nieuwe maatregelen financieren om bijvoorbeeld overbelasting van het energienet te voorkomen. Zonne-energie is (gelukkig) steeds meer bereikbaar voor bijna iedereen in Nederland waardoor steeds meer mensen zelf stroom produceren, waardoor er steeds meer stroom het energienet op komt. 

Met de nieuwe regeling zijn er voor mensen meer motivaties om slimmer met energie om te gaan. Mensen gaan naar verwachting steeds meer zelf stroom opwekken en het is daardoor belangrijk effectiever om te gaan met de opgewekte energie.

De belasting op de zogeheten ‘grijze stroom en gas’ stijgt. De overheid gaat meer energiebelasting heffen op basis van CO2-uitstoot. Grijze stroom en gas krijgen een hogere heffing en worden daardoor dus duurder, duurzame energie juist goedkoper. Het gevolg hiervan voor veel particulieren is dat de energierekening dus direct duurder wordt. Zelf zoveel mogelijk stroom opwekken met energiezuinig leven is straks nóg aantrekkelijker.
Zonnepanelen zijn dankzij een hogere opbrengst en lagere prijs steeds efficiënter geworden. De terugverdientijd van gekochte zonnepanelen is teruggelopen van 25 jaar (2009) naar circa 5 jaar (2017). De nieuwe regeling is een stimulering om zoveel mogelijk zonnepanelen op uw dak te leggen. Hoe meer u opwekt, hoe meer u zelf kunt verdienen.

Verandering in salderingsregeling noodzakelijk

Om het nieuwe duurzame beleid te laten slagen, is verandering nodig. Het afschaffen van de salderingsregeling is hoognodig. De overheid maakt de energiebelastingen groener.
Duurzame energie is straks dus goedkoper dan het zeer vervuilende grijze stroom en gas.

Energietransitie versnellen

Om de energietransitie te versnellen hoeft u niet op uitsluitsels van de overheid te wachten. U kunt zelf direct aan de slag door uw dak uit te rusten met zonnepanelen van ESS. De overheid heeft de plannen bovendien doorgerekend tot 2035. De nieuwe regeling lijkt dus veel langer van kracht dan de huidige regeling. Daarbij mag niet vergeten worden dat de huidige salderingsregeling nog van kracht blijft tot 2021. Met zicht op de overgangsregelingen en de terug ever subsidies zijn zonnepanelen dus altijd een slimme keus!

(Bronnen: CBS, consumentenbond, rijksoverheid, solarmagazine)