+31 (0)85 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen

Salderingsregeling

Salderingsregeling

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over de salderingsregeling en het allerlaatste nieuws.

Salderingsregeling blijft tot 2023 ongewijzigd

De invoering van de nieuwe terugleversubsidie, die de huidige salderingsregeling zou opvolgen, blijkt te ingewikkeld om meteen op te volgen.

Het bestaan van de salderingsregeling in de huidige vorm is verlengd tot 2023. Goed nieuws dus als u interesse heeft in zonnepanelen! De salderingsregeling maakt zonnepanelen extra aantrekkelijk. De komende jaren geniet u nog van de voordelen van de salderingsregeling. Na 2023 wordt het salderen tot 2031 langzaam afgebouwd. De details hiervan zijn nog niet bekend. Deze worden in 2019 verder uitgewerkt.

In eerste instantie zou de zogeheten salderingsregeling in zijn geheel verdwijnen.

Salderingsregeling

Bij het salderen wordt de stroom die particulieren met hun panelen opwekken totaal verrekend met de stroom die wordt verbruikt. Particulieren krijgen zo voor hun zonnestroom dezelfde prijs als ze betalen voor de stroom die ze afnemen van de energieleverancier.
In combinatie met de gedaalde kosten en extreem groeiende markt voor zonnepanelen, zijn zonnepanelen de laatste jaren financieel erg aantrekkelijk geworden mede door de salderingsregeling.

Het ministerie wil het voordeel dat huishoudens ontvangen op hun energiebelasting nu elk jaar verlagen vanaf 2023. "Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn", aldus Financiën.


Salderingsregeling zonnepanelen, hoe zit dit nu precies?

Hoe werkt de huidige salderingsregeling?

Salderen is de aftreksom van de energie die u heeft verbruikt en de energie die u heeft opgewekt. Wat u jaarlijks opwekt, verrekent het energiebedrijf met wat u jaarlijks verbruikt.
De waarde van een kilowattuur die u van het net haalt, is bij salderen evenveel waard als een kilowattuur die u teruglevert aan het net. Dit is berekend inclusief energiebelasting, btw en Opslag Duurzame Energie (ODE).

Wat houdt salderen exact in?

Salderen houdt het volgende in; aan het eind van het jaar mag u de energie die uw zonnepanelen hebben opgewekt, wegstrepen tegen de energie die u heeft verbruikt. Dit gaat nu veranderen naar een teruglever subsidie speciaal voor zonnepanelen.

De teruglever subsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. U ontvangt dus een geldbedrag voor elke kWh die uw zonnepanelen opwekken en u zelf niet gebruikt.

De opgewekte stroom zelf verbruiken is en blijft aantrekkelijk, omdat zowel particulieren en bedrijven hierover (ook met de nieuwe regeling) geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen.

Omdat de teruglever subsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal van dienst te zijn komt er een speciaal overheidsloket bij; de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hier kunnen particulieren en bedrijven de teruglever subsidie aanvragen.

Hoe hoog is de subsidie?

Elk jaar komt er een bedrag met geld beschikbaar voor het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hoe hoog de subsidie exact is, is nog niet bekend.

De teruglever vergoeding van de energieleverancier is helaas ook nog onbekend. Het energiebedrijf waarbij u aangesloten bent, bepaalt dus (tot nu toe) zelf de prijs zonder belastingen voor de energie die u met uw zonnepanelen opwekt. Als consument kiest u straks zelf aan welke maatschappij u uw stroom teruglevert.

Hoe regelt u uw subsidie?

Zoals eerder benoemd komt er een speciaal overheidsloket bij bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), waar particulieren en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen en terecht kunnen. Wat ons betreft maken we het aanvragen van subsidie zo eenvoudig mogelijk, wij helpen onze klanten hierbij graag waar het kan.

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor particulieren en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Tot wanneer loopt de nieuwe regeling?

Het kabinet verlengt de huidige stimuleringsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023.

Daarna wordt voor het terugleveren aan het net de saldering stapsgewijs afgebouwd tot 2031. De eerder voorgenomen terugleververgoeding is daarmee van de baan waardoor eigenaren van zonnepanelen drie jaar langer kunnen salderen. 

Waarom komt er uiteindelijk een andere regeling voor salderen?

Als er niets zou veranderen dan zal de terugverdientijd (voor kopers van zonnepanelen) in 2025 zijn gedaald naar 4 jaar en zou er weleens ‘over stimulering’ kunnen optreden. Hoe meer mensen zonnepanelen aanschaffen en stroom gaan opwekken, hoe duurder de salderingsregeling voor de overheid wordt. Naar verwachting zal in 2030 meer dan 6 GW aan zonnepanelen bij particulieren worden aangelegd. Dat betekent dat zo’n 1,5 tot 2 miljoen particulieren zelf elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen.

Om Nederland nog sneller te verduurzamen is extra geld ten zeerste nodig.
De overheid loopt namelijk door de huidige salderingsregeling geld mis, zo bleek eerder al uit cijfers van het CBS. Door de salderingsregeling te vervangen, bespaart de overheid volgens de cijfers in het regeerakkoord tot wel 640 miljoen euro. Met dit ‘extra geld’ kan de overheid nieuwe maatregelen financieren om bijvoorbeeld overbelasting van het energienet te voorkomen. Zonne-energie is (gelukkig) steeds meer bereikbaar voor bijna iedereen in Nederland waardoor steeds meer mensen zelf stroom produceren, waardoor er steeds meer stroom het energienet op komt. 

Met de nieuwe regeling zijn er voor mensen meer motivaties om slimmer met energie om te gaan. Mensen gaan naar verwachting steeds meer zelf stroom opwekken en het is daardoor belangrijk effectiever om te gaan met de opgewekte energie.

De belasting op de zogeheten ‘grijze stroom en gas’ stijgt. De overheid gaat meer energiebelasting heffen op basis van CO2-uitstoot. Grijze stroom en gas krijgen een hogere heffing en worden daardoor dus duurder, duurzame energie juist goedkoper. Het gevolg hiervan voor veel particulieren is dat de energierekening dus direct duurder wordt. Zelf zoveel mogelijk stroom opwekken met energiezuinig leven is straks nóg aantrekkelijker.
Zonnepanelen zijn dankzij een hogere opbrengst en lagere prijs steeds efficiënter geworden. De terugverdientijd van gekochte zonnepanelen is teruggelopen van 25 jaar (2009) naar circa 5 jaar (2017). De nieuwe regeling is een stimulering om zoveel mogelijk zonnepanelen op uw dak te leggen. Hoe meer u opwekt, hoe meer u zelf kunt verdienen.

Verandering in salderingsregeling noodzakelijk

Om het nieuwe duurzame beleid te laten slagen, is verandering nodig. Het afschaffen van de salderingsregeling is hoognodig. De overheid maakt de energiebelastingen groener.
Duurzame energie is straks dus goedkoper dan het zeer vervuilende grijze stroom en gas.

Energietransitie versnellen

Om de energietransitie te versnellen hoeft u niet op uitsluitsels van de overheid te wachten. U kunt zelf direct aan de slag door uw dak uit te rusten met zonnepanelen van ESS. De overheid heeft de plannen bovendien doorgerekend tot 2035. De nieuwe regeling lijkt dus veel langer van kracht dan de huidige regeling. Daarbij mag niet vergeten worden dat de huidige salderingsregeling nog van kracht blijft tot 2021. Met zicht op de overgangsregelingen en de terug ever subsidies zijn zonnepanelen dus altijd een slimme keus!

(Bronnen: zonnepanelen.net ,CBS, consumentenbond, rijksoverheid, solarmagazine)