085 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen
Bereken je besparing

Regeerakkoord Nederland: alle feiten op een rij

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt het kabinet het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot ten minste 55 procent Co2-reductie. Voor 2035 wordt een reductie van 70 procent en voor 2040 van 80 procent nagestreefd.

Hier zijn we bij ESS Zonnepanelen uiteraard blij mee, zo kunnen wij ook weer beter ons steentje bijdragen aan het verlagen de Co2-reductie. Hieronder zetten we kort op een rij wat dit voor Nederland gaat betekenen.

Meer windmolens op zee en zonnepanelen op daken
‘We stimuleren het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie’, luidt het regeerakkoord. Natuurlijk zijn wij blij met het feit dat het aanbod van hernieuwbare energie door middel van zonnepanelen extra wordt gestimuleerd. Gezien de schaarse ruimte in Nederland wil het kabinet bij zonne-energie vooral inzetten op grootschalige dakinstallaties, in plaats van zonnepanelen op het land te plaatsen.

Klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro
Er komt een klimaat- en transitiefonds van maar liefst 35 miljard euro voor de aankomende 10 jaar. Hiermee wilt de regering de groene industriepolitiek verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving verduurzamen.

Om dit op een goede manier in banen te leiden wordt er ook een nieuwe minister aangesteld. De minister voor Klimaat en Energie gaat regie voeren over het beleid en het klimaatfonds. Hiermee wil het kabinet de uitvoeringskracht versterken om de energietransitie

Warmtepompen, isolatie en warmteprojecten
Er komt een langjarig Nationaal Isolatieprogramme met middelen die tot ten minste 2030 woningen sneller, slimmer en socialer moet gaan isoleren. Zo worden woningeigenaren actief benaderd en wordt vraag en aanbod gebundeld. Het kabinet wil starten bij woningen die het slechts geisoleerd zijn. Woningen met slechte isolatie mogen op termijn niet meer wogen verhuurd. Ook voor Verenigingen van Eigenaren wordt het makkelijker om te gaan verduurzamen. Een hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede oplossing.

Alle nieuwe auto’s emissieloos in 2030
Het streven voor 2030 is dat alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Tegen die tijd zal ook het systeem van ‘Betalen naar Gebruik’ -  het rekeningrijden – geïntroduceerd worden. Het tarief van de motorrijtuigenbelasting wordt dan afhankelijk van het jaarlijks aantal gereden kilometers. Zo gaan gebruikers van elektrische en fossiele auto’s ook meebetalen aan het weggebruik.

(Bron: Solar Magazine, 2022)