085 800 02 36 Hofkamp 24, 6161DC, Geleen
Bereken je besparing

Blijvend hoge energieprijzen reëel

Centraal Planbureau: ‘Blijvend hoge energieprijzen reëel, inflatie loopt verder op’

Het Centraal Planbureau (CPB) houdt er rekening mee dat Nederland te maken krijgt met blijvend hoge energieprijzen. Hierdoor zal de inflatie voor Nederlanders dit jaar en volgend jaar verder oplopen.

‘We gaan ervan uit dat iedereen de hogere energierekening vroeg of laat in zijn of haar portemonnee zal voelen’, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp. Maar of het een tik of een dreun is, hangt af van het aandeel van de energiekosten in het besteedbaar inkomen. Er worden zorgen gemaakt over mensen met lagere inkomens, zeker als die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Dat soort effecten zijn niet zichtbaar in de standaardkoopkrachtplaatjes.

Dreiging van tekort
De Europese gasprijzen waren al flink gestegen en de verwachting is dat door de oorlog in Oekraïne de prijzen nog verder oplopen, schrijven de onderzoekers van het CPB in het Centraal Economisch Plan 2022. Ook de dreiging van een tekort aan gas kan (kortdurend) leiden tot zeer hoge gasprijzen.

De gasvoorraden voor 2022 zijn relatief beperkt en op korte termijn zijn er onvoldoende alternatieve bronnen beschikbaar. Als de voorraden de komende zomer onvoldoende worden aangevuld, zullen de prijzen verder oplopen. Met name de huishoudens met een laag en middeninkomen zullen hierdoor dan geraakt worden. Daarnaast kunnen bedrijven met rantsoenering geconfronteerd worden. Bedrijven die veel gas gebruiken zijn kleine bedrijven, zoals bakkers of (glas)tuinbouwbedrijven, maar ook een aantal grote kunstmest- en staalbedrijven. In zeer ernstige scenario’s dreigt voor bedrijven een productiestop.

Scenario’s
Verder leiden hogere energieprijzen indirect tot hogere inflatie, omdat producenten die energie-intensief produceren en veel gas gebruiken de hogere prijzen zullen compenseren via hogere consumentenprijzen. Als de energieprijzen hoog blijven en de inflatie opdrijven, verwachten de onderzoekers dat ook de groei van het bruto binnenlands product lager zal uitvallen. Duidelijk is dat de inflatie in ieder geval in 2022 hoog zal zijn, maar om de onzekere ontwikkeling van de energieprijzen tot uitdrukking te brengen, zijn er een aantal mogelijke scenarios. 

Blijvend hoge energieprijzen reëel
De kans dat energieprijzen blijvend op een hoger niveau zullen liggen, is volgens het CPB reëel. Op basis van analyses is de verwachting van de onderzoekers dat de energieprijzen in de komende jaren hoger zullen liggen dan in de pre-coronaperiode en dat daarnaast energie en in het bijzonder gas te maken krijgen met meer prijsfluctuaties dan in het verleden.

Toekomstige energieprijzen voorspellen is moeilijk, gegeven de volatiliteit in energiemarkten. Deze markten zijn fors beweeglijker geworden door een herordening van de Europese energiemarkt. Er is nu meer dan voorheen sprake van kortetermijncontracten, en een lossere koppeling van de gasprijs aan de olieprijs in het afgelopen decennium.